เข็มเย็บแผล MANI SE-TH เบอร์ 18 ถึง 70

฿220

  • ใช้สำหรับเย็บแผลในการผ่าตัด
  • วัสดุทำจากสแตนเลส
  • มีตั้งแต่เบอร์ 18-70 ขนาดและความโค้งระบุหน้าซอง

 

1 ซอง บรรจุ 12 ชิ้น

จำหน่ายเฉพาะเข็ม

No. 18
No. 21
No. 24
No. 28
No. 32
No. 36
No. 41
No. 45
No. 50
No. 55
No. 60
No. 65
No. 70