**อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบผ่อนชำระ**

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

ลูกค้าที่ต้องการผ่อนชำระค่าสินค้ากับ Bcosmo.com สามารถเลือกช่องทางการผ่อนได้ที่หน้าชำระเงิน ตามบัตรที่ลูกค้ามี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ยอดชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

2. ไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าได้

3. อัตราค่าบริการรายเดือนสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต

4 . เฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Bcosmo.com เท่านั้น 

ช่องทางการผ่อนที่รองรับ

ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนระยะเวลาการผ่อนเป็น 3 , 6 , 10 เดือน

โดยอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่องทางแตกต่างกันตามรายละเอียดด้านล่าง

**ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การผ่อนชำระ
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

KBank

ดอกเบี้ย 0.65% / เดือน

การผ่อนชำระ
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

SCB

ดอกเบี้ย 0.84% / เดือน

การผ่อนชำระ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย

KTC Flexi

ดอกเบี้ย 0.74% / เดือน

การผ่อนชำระ
กรุงศรี คอนซูมเมอร์

Krungsri Consumer

ดอกเบี้ย 0.72% / เดือน

การผ่อนชำระ
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

Krungsri First Choice

ดอกเบี้ย 1.16% / เดือน

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

ยอดผ่อนต่อเดือน = (ราคาสินค้า / จำนวนเดือนที่ผ่อน) + (ราคาสินค้า x อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน)

1. กรณีลูกค้าซื้อสินค้า 10,000 บาท เลือกผ่อนด้วยบัตรกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ย 0.65% ระยะเวลา 6 เดือน

ยอดผ่อนต่อเดือน = (10,000 / 6) + (10,000 x 0.65%)

= 1,666.67 + 65

= 1,731.67 บาท

ยอดรวมที่ลูกค้าต้องจ่าย 1,731.67 x 6 = 10,390 บาท

2. กรณีลูกค้าซื้อสินค้า 10,000 บาท เลือกผ่อนด้วยบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ อัตราดอกเบี้ย 1.16% ระยะเวลา 10 เดือน

ยอดผ่อนต่อเดือน = (10,000 / 10) + (10,000 x 1.16%)

= 1,000 + 116

= 1,116 บาท

ยอดรวมที่ลูกค้าต้องจ่ายคือ 1,116 x 10 = 11,160 บาท

หมายเหตุ

  • ตัวอย่างการคำนวณเป็นยอดประมาณเท่านั้น ยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายจริงกับทางธนาคารผู้ออกบัตรอาจแตกต่างกัน