โอมิครอน โควิด-19 สายพันธ์ใหม่ เร่งบูสเข็ม 4

โอมิครอน โควิด-19 สายพันธ์ใหม่ เร่งบูสเข็ม 4 ผู้อำนวยการ WHO ระบุว่า ตอนนี้มีหลักฐานแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องว่า โอมิครอนกระจายได้เร็...

อ่านต่อ