ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucochek Easy Pro TD-4279A

฿1,100

 • เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน หรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • หน้าจอ LCD Backlight สามารถเห็นหน้าจอได้ในที่มืด
 • ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 วินาที
 • แถบทดสอบอ่านค่าน้ำตาลด้วยหลักการทดสอบ HIC (Hematocrit Interference Correction)
 • สามารถใช้วัดความเข้มข้นของเลือด Hematocrit ตั้งแต่ 0-70%
 • บันทึกค่าน้ำตาลก่อนอาหารและหลังอาหาร
 • หน่วยความจำบันทึกได้ 1,000 ค่า พร้อมแสดงวันและเวลาที่ทำการทดสอบ
 • ดูค่าน้ำตาลเฉลี่ยย้อนหลังได้ 7, 14, 21, 28, 60 และ 90 วัน
 • มีสัญลักษณ์แสดงระดับน้ำตาล
 • ตั้งค่าแจ้งเตือนการวัดได้ 4 ครั้ง/วัน
 • มีปุ่มปลดแถบทดสอบออกจากตัวเครื่องโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส
 • สามารถเชื่อมต่อ PC ได้ด้วยสาย USB
 • ใช้แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
 • สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน

มีสินค้าอยู่ 9

ติดต่อสอบถาม

รหัสสินค้า: SM0024 หมวดหมู่:

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucochek Easy Pro TD-4279A

รายละเอียดสินค้า

 • เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน หรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • หน้าจอ LCD Backlight สามารถเห็นหน้าจอได้ในที่มืด
 • ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 วินาที
 • แถบทดสอบอ่านค่าน้ำตาลด้วยหลักการทดสอบ HIC (Hematocrit Interference Correction)
 • สามารถใช้วัดความเข้มข้นของเลือด Hematocrit ตั้งแต่ 0-70%
 • บันทึกค่าน้ำตาลก่อนอาหารและหลังอาหาร
 • หน่วยความจำบันทึกได้ 1,000 ค่า พร้อมแสดงวันและเวลาที่ทำการทดสอบ
 • ดูค่าน้ำตาลเฉลี่ยย้อนหลังได้ 7, 14, 21, 28, 60 และ 90 วัน
 • มีสัญลักษณ์แสดงระดับน้ำตาล
 • ตั้งค่าแจ้งเตือนการวัดได้ 4 ครั้ง/วัน
 • มีปุ่มปลดแถบทดสอบออกจากตัวเครื่องโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส
 • สามารถเชื่อมต่อ PC ได้ด้วยสาย USB
 • ใช้แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
 • สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน *ที่เกิดจากการใช้งานอย่างถูกต้อง*

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 • ตัวเครื่องตรวจระดับน้ำตาล 1 เครื่อง
 • มีแถบทดสอบ จำนวน 50 ชิ้น
 • เข็มสำหรับเจาะ จำนวน 50 ชิ้น
 • ปากกาสำหรับใช้กับเข็มเจาะเลือด จำนวน 1 ด้าม
 • กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ใบ
 • คู่มือการใช้งาน
 • ประกันตัวเครื่องตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty)

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกลูโคเช็คอีซี่โปร

 • ขนาดและน้ำหนัก : 96 x 61 x 26 มม. / 67.4 กรัม (เฉพาะเครื่อง)
 • กล่องสินค้า : 120 x 750 x 166 มม. / 205 กรัม (น้ำหนักต่อ 1 ชุด)

วิธีใช้งาน

 • ดึงแถบพลาสติกที่คาดฝาขวดออก และบันทึกวันที่เปิดลงบนฉลากขวด
 • ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง ดึงแถบทดสอบออกมาและปิดฝาขวดให้สนิท
 • เสียบแผ่นทดสอบลงไปในช่องทดสอบด้านบนเครื่อง หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “CHK” และรูปแถบทดสอบบนหน้าจอเครื่อง รวมถึงสัญลักษณ์หยดเลือด กระพริบพร้อมวันและเวลา
 • จับเข็มเจาะเลือดอัตโนมัติหันด้านเข็มเข้าสู่บริเวณที่จะเจาะเลือด
 • กดบริเวณที่จะเจาะเลือดเบา ๆ จนได้เลือดในปริมาณที่เหมาะสม
 • เมื่อสัญลักษณ์หยดเลือดกระพริบ ให้ซับเลือดเข้าสู่ช่องซับเลือดของแถบทดสอบ จนเลือดซึมเข้าสู่จุดยืนยันปริมาณเลือด
 • เครื่องจะนับถอยหลังจนถึงเลข 0 และแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมวันและเวลาที่ทำการวัดลงในข้อมูลความจำของเครื่อง
 • นำแถบทดอสบออกจากเครื่อง โดยดันปุ่มปลดแถบทดสอบขึ้น

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท

 • บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง — โดยติดต่อบริษัทได้โดยตรง

อุปกรณ์ที่ใช้คู่กัน

 

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucochek Easy Pro TD-4279A

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucochek Easy Pro TD-4279A

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucochek Easy Pro TD-4279A

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Glucochek Easy Pro TD-4279A

🔥 สินค้าโปรโมชัน 🔥