แผ่นเจลป้องกันการเกิดแผลกดทับจาก ประเทศเกาหลีแท้ 100% นวัตกรรม ที่ผ่านมามีการรับรองจาก องค์กรอาหารและยา โดยผ่านการรับรองจาก FDA องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO13458 รับประกันความปลอดภัย ป้องกันแผลกดทับได้ผลแน่นอน ของแท้ 100% รับประกันนาน 2 ปี

แสดงผล :

จำนวน 24 36 60