ถุงมือ

Bcosmo จัดจำหน่าย ถุงมือแพทย์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นถุงมือแพทย์มีแป้ง หรือ ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง  โดยถุงมือแพทย์ ทั้งมีแป้งและไม่มีแป้ง เหมาะสำหรับ คลินิก โรงพยาบาล ร้านขายยา 

แสดงผล :

จำนวน 24 36 60