Bcosmo จำหน่ายเตียงผู้ป่วย ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ที่กำลังพักรักษาตัว ที่ต้องการความปลอดภัยและการดูแลเป็นพิเศษ การใช้เตียงผู้ป่วยจะช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของเตียงผู้ป่วย จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาแผลกดทับที่เกิดจากการนอนเป็นเวลานาน และยังสามารถทำกายภาพบำบัดหรือการบริหารท่าทางได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

เตียงผู้ป่วย มีการทำงานเป็นระบบไก โดยมีไกสูงสุด 5 ไก ตามราคาของเตียงผู้ป่วย แต่ละไกทำหน้าที่ในการปรับระดับส่วนต่าง ๆ ของเตียง ได้แก่ ปรับระดับศีรษะขึ้น-ลง, ปรับระดับหัวเข่าขึ้น-ลง, ปรับเอียงตัวผู้ป่วยในท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา, ปรับระดับสูง-ต่ำของเตียง, การขับถ่ายบนเตียง และการสระผม

เตียงผู้ป่วย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน และเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า
เตียงผู้ป่วยมือหมุน จะเป็นเตียงผู้ป่วยราคาถูก นิยมใช้กันทั่วไป การปรับระดับต่าง ๆ ของเตียง จำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลคอยหมุนปรับให้

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จะเป็นเตียงผู้ป่วยราคาสูงกว่าเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน โดยการปรับระดับของเตียงทั้งหมดจะสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมต ผู้ป่วยสามารถระดับของเตียงเองได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องออกแรง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า บางรุ่นสามารถตั้งเวลาให้ปรับระดับส่วนต่าง ๆ ได้อัตโนมัติ เพื่อโอกาสในการเกิดลดแผลกดทับได้

แสดงผล :

จำนวน 24 36 60