ออกซิเจนกระป๋อง

 

ออกซิเจนกระป๋อง (OXYGENสามารถช่วยป้องกันการหายใจอึดอัดหายใจไม่อิ่มที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนสมองหรือในส่วนต่างๆ หรือสามารถใช้งานในกรณีอื่นๆ เช่น โรคหืดหอบ โรคผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ ออกกำลังกายและการเดินทาง ป้องกันความเกิดการเชื่องช้าเนื่องมาจากการง่วงนอนซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ป้องกันการหายใจเร่งรีบและหมดเรี่ยวแรง การวิ่งแข่งขันกีฬาในระยะไกลและเป็นเวลานานๆ การปีนไต่เขาในที่สูงๆ ป้องกันการเสื่อมความทรงจำในการอ่านหนังสือเป็นเวลานานๆ ช่วยลดความเครียดและวิตกกังวลในงานที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ช่วยผ่อนคลายจากการรบกวนสิ่งที่ทำให้เกิดความรำคาญ