แหล่งรวมอุปกรณ์ผู้ป่วย หรืออุปกรณ์ในการช่วยดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่มีบทบาทและความจำเป็นในการใช้งานกับชีวิตประจำวันเพื่อการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะอุปกรณ์ดูแลพื้นฐาน เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็นวิลแชร์ เครื่องช่วยวัดความดันและอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งจะช่วยให้การดูแลในระยะสั้นหรือระยะยาวนั้น สามารถทำได้อย่างได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณได้ทุกเมื่อ สามารถใช้งานในภาคครัวเรือนหรือกับชีวิตประจำวันอย่างลงตัว โดยทางเว็บไซต์ได้มีการคัดสรรสินค้าอุปกรณ์ผู้ป่วยที่มีมาตรฐานสูง มีความแข็งแรงทนทาน ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บ รองรับการเคลื่อนไหวผู้ป่วยได้อย่างมีดีเยี่ยมในทุกอิริยาบถ

แสดงผล :

จำนวน 24 36 60