Blood Glucose Monitor เป็นอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาล

น้ำตาลนั้นมีรสชาติที่หอมหวานนำมาใช้ในการปรุงอาหารหรือนำมาทำเป็นขนมเพื่อเพิ่มความอร่อยได้เป็นอย่างดีทำให้ทุกคนมีความสุขกับการกินของหวานๆและแน่นอน การรับประทาน
อาหารที่มีส่วนประสมที่มีน้ำตาลอยู่เป็นปริมาณมากๆมันก็อาจจะพาโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีเช่นกัน และนั่นก็คือโรคเบาหวานที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกันมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นเรามีความจำเป็น
อย่างมากที่จะมีเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด เก็บติดตัวเอาไว้ เพื่อทำการตรวจเช็คระดับความหวานของน้ำตาล และ หากใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด แล้วพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดมากจนเกินไป
ให้รีบลดการกินของหวาน หรือ อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆ ก็จะสามารถช่วยท่านได้เป็นอย่างดี

แสดงผล :

จำนวน 24 36 60