ความรู้สุขภาพ

วิธีใช้ Rapid Antigen Test ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน

วิธีใช้ Rapid Antigen Test ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน

วิธีใช้ Rapid Antigen Test ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน

     จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติการใช้ Rapid Antigen Test ตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเอง ซึ่งข้อดีก็คือเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล วิธีการใช้งานง่าย และทราบผลทันทีภายใน 10 – 30 นาที

ในชุดตรวจ Rapid Antigen Test จะมีตลับทดสอบ, หลอดใส่น้ำยา, ฝาหลอดหยด, ไม้ swab, เอกสารกำกับชุดตรวจ มีวิธีใช้ดังนี้

วิธีใช้ Rapid Antigen Test ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน

ก่อนทำการตรวจ

 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนการทดสอบ
 2. แกะผลิตภัณฑ์ อ่านคู่มือผลิตภัณฑ์
 3. สวมถุงมือก่อนการทดสอบ
วิธีใช้ Rapid Antigen Test ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน

วิธีการตรวจ

 1. แหย่ไม้ swab เข้าไปในโพรงจมูก หมุนวนอย่างน้อย 5 รอบ หรือ 10 วินาที ขึ้นไป
 2. จุ่มไม้ swab ลงหลอดใส่น้ำยา หมุนและบีบประมาณ 5 รอบ นำไม้ swab ออก ปิดด้วยฝาหลอดหยด แล้วหยดน้ำยาลงในตลับทดสอบตรงจุดที่กำหนด รอประมาณ 15-30 นาที
 3. สังเกตตรงแถบ T และ C
  – หากมีเส้นปรากฏทั้งสองแถบ คือผลเป็นบวก (ติดเชื้อ)
  – หากมีเส้นปรากฏที่แถบ C อย่างเดียว คือผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ)
  – หากไม่มีเส้นปรากฏที่แถบ C และ/หรือ ไม่ปรากฏแถบเส้นใด ๆ เลย อาจเกิดการผิดพลาดระหว่างการทดสอบ ผลการตรวจใช้ไม่ได้
 4. อย่าลืมนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทั้งหมดไปทิ้งโดยแยกใส่ถุงปิดให้มิดชิด

หากมีผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) อาจต้องรายงานผล โดยการถ่ายรูปผลการทดสอบ พร้อมระบุตัวตนและวันที่ทดสอบ รายงานผลกับหน่วยบริการสุขภาพ และอาจมีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง

ข้อดีของ Rapid Antigen Test

 • ใช้งานง่าย ทราบผลภายใน 10-30 นาที
 • เหมาะสำหรับการประเมินความชุกและการติดเชื้อ

ข้อควรระวังของ Rapid Antigen Test

การตรวจเชื้อไวรัสแบบ Rapid Antigen Test ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำ

หากผลตรวจออกมา 2 ขีด จะต้องตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR หากได้รับการยืนยันและมีอาการผู้ที่มีอาการรุนแรง เข้าข่ายสีแดง จะต้องรอรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยหรือไม่รุนแรง เข้าข่ายสีเขียว จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Home Isolation ตามวิธีของกระบวนการสาธารณสุขต่อไป หากพบว่าตัวเองติดเชื้อ และยังไม่มีหน่วยงานใดมารับ ให้ติดต่อสอบถาม โทร. 1330

ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปรึกษาหรือสอบถามสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อเรา

ID : @Bcosmo1
Tel : 02 416 6322